Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μεταφορών ευπαθών προϊόντων τόσο σε χαμηλή θερμοκρασία όσο και σε ψύξη και σε βαθιά ψύξη με σύγχρονο εξοπλισμό. Η μεταφορά τέτοιου είδους προϊόντων γίνεται εντός της ελληνικής επικράτειας και σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα λόγω του τύπου των αγαθών που μεταφέρονται. Όλα τα οχήματα ψυγεία που διαθέτουμε τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.