Η μεταφορά φορτίων μεγάλου όγκου τα οποία μπορούν να φορτωθούν σε φορτηγά πλατφόρμες (φορτία που αποτελούν ένα μεγάλο ενιαίο κομμάτι, παλέτες, κ.α.) πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο και πάντα σε προσυμφωνημένη τιμή με τους πελάτες μας έτσι ώστε η μεταφορά να πραγματοποιηθεί με ακέραιες και ξεκάθαρες διαδικασίες.