Έχουμε πολυετή εμπειρία στην μεταφορά εύφλεκτων υλικών (όπως υγρά καύσιμα και άλλα) και γνώση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ασφαλή μεταφορά τέτοιου είδους φορτίων.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς ευπαθών προϊόντων που χρήζουν ψύξης και βαθιάς κατάψυξης αλλά και γρήγορου χρόνου μεταφοράς και μεταφέρουμε φορτία είτε για λογαριασμό πελατών μας είτε συνεργαζόμενοι με εταιρίες τροφίμων που χρειάζονται ψυγεία οχήματα για να πραγματοποιήσουν μεταφορές μεγάλου φορτίου σε εθνικό επίπεδο.